Vitajte na našej oficiálnej stránke!
Domov > Servisné stredisko >Servisné stredisko

Úvod do služby

Okrem našich existujúcich lisovaných produktov dokáže vyrobiť aj osvetlenie Jowin
osvetľovacie produkty podľa výkresov alebo vzoriek od našich zákazníkov.

 • Horúca linka národnej služby
  Zabezpečiť akceptáciu služby, vrátane
  súvisiace otázky, sťažnosti,
  údržbu a technickú podporu
 • Horúca linka národnej služby
  Svoju správu nám môžete zanechať prostredníctvom
  online nástenku našej webovej stránky

 • Oficiálny email
  Môžete nám poslať relevantné otázky,
  návrhy a technická podpora

Záručná politika

Bezzáručný rozsah

1. Nad rámec záručnej doby produktu
2. Nefiremné originálne podporné produkty, ako napríklad firemný svetelný zdroj podporujúci používanie elektronických častí iných firiem a pod.
3. Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou, skladovaním (nie v súlade s požiadavkami príručky produktu na inštaláciu, používanie a pod., akékoľvek nesprávne použitie cesty, ako napr.: nesprávne vedenie, použitie vysokého napätia 250V alebo viac, nemenovité zaťaženie a použitie špeciálneho abnormálneho prostredia, ako je vysoká teplota, ponorenie do vody, korózia atď.)
4. neodolateľné faktory, ako sú záplavy, požiar, zemetrasenie, údery blesku
5. Súkromná demontáž, zmena produktu alebo zmena osvedčenia o zhode
6. Žiadny dátum výroby produktu (okrem originálnych produktov spoločnosti bez dátumu výroby)
5. Spôsob po predaji: V oficiálne autorizovaných predajniach alebo bežných kanáloch spoločnosti Junwei na nákup produktov, s nákupnou faktúrou, účtenkou, logom predaja, kúpnou zmluvou, číslom objednávky atď. počas záruky

JOWIN LIGHTING CONTACT